MOART 天鵝絨色調唇彩液體口紅(9ml) 6款可選

HK$99.00

品牌名稱: ☆MOART☆
商品名稱: 韓國 MOART~天鵝絨色調唇彩液體口紅(9ml) 6款可選
V1-VELVET COTTON
V2-VELVET CARPET
V3-VELVET CREPE
V4-VELVET ROSE
V5-VELVET ROYAL
V6-VELVET TAUPE
商品規格: 9ml
保存期限: 即日起一年以上,開封後建議6~12個月使用完