Palmers 除孕紋按摩乳液 315ml

HK$119.00
HK$129.00
真人真事,由個肚開始大嗰陣就搽, 有比較肚皮紋真係爭好遠,唔想生完之後妊娠紋多到似棵樹咁,就要由3個月開始到生產後都要用(美國Palmers帕瑪氏可可脂除紋按摩乳液)預防兼修復,全球經典妊娠品牌,好多明星媽媽用完都話好.三點式無難道啦!