#timer|#fcdb7e|#484145

最多人睇 超過46萬人收看

最神奇產品 點整都唔爛嘅襪褲

最真情流露 大尺碼的煩惱

最受歡迎產品 超過1300個留言

最大尺度 內衣model真實試穿

最大膽 街頭試著

最多人買 日賣過千對洞洞鞋

.